Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը22.05.2017

Պտղաբերման պարբերականության պատճառները և նրանց վերացման ուղիները

Պտղատու բույսերը սովորաբար մի տարի տալիս են առատ և բարձր, իսկ մյուս տարին` քիչ բերք կամ մնում են բոլորովին անբերրի: Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է պտղաբերման պարբերականություն: Պարբերականություն ունեն գրեթե բոլոր...


20.05.2017

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՓԱԿ ԳՐՈՒՆՏԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բանջարանոցային մշակաբույսերի հիվանդությունները մեծ մասամբ հանդիպում են նաև փակ գրունտում: Ինտենսիվ ջերմոցային արտադրությունում ավելի շատ են տարածվում ախտածին միկրոօրգաիզմներ, որոնք բանջարանոցային մշակաբույսերի մոտ առաջացնում են...


15.05.2017

ՍՈԽԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Քանի որ սոխն ունի ոչ մեծ արմատային համակարգ, որը տարածվում է հողի մակերեսային շերտում, այն պետք է աճեցնել բերրի, լավ մշակված, թեթև հողերում: Սոխը չի կարելի աճեցնել այն հողերում, որտեղ նախորդը եղել է սոխը: Գլուխ սոխ ստանալու...


10.05.2017

ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ ԹԱՌԱՄՈՒՄ

ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ ԹԱՌԱՄՈՒՄ Հիվանդությամբ հատկապես ուժեղ են վարակվում ծիրանենու, սալորենու և կեռասենու երիտասարդ տնկիները: Հիվանդության հարուցիչը հողաբնակ սնկերն են (Verticilium albo-atrum և verticilium dahliae): Այս հարուցիչները...


27.04.2017

ՊԱՅՔԱՐ ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

Խնձորենու և տանձենու բողբոջների բացվելու սկզբում քոս հիվանդության դեմ ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 1% լուծույթով, իսկ ծաղկակոկոնների անջատման փուլում, ապա ծաղկաթափից հետո, քոս և ալրացող հիվանդություների դեմ սրսկել 80 % ԹՓ ...