Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը10.02.2017

Տեղեկատվություն <<Ազոֆոբակտերին>> բիոպարարտանյութի մասին

1. Ազոֆոբակտերին բիոպարարտանյութը 2 ձևի է 1. «Ազոֆո-ԱՖ» արմատային սնուցման համար է, պարունակում է ազոտ ֆիկսող բակտերիաներ Առավելությունը մյուս ձևերի նկատմամբ կայանում է հեշտ օգտագործելիությունը, էլ ավելի հեշտ տեղափոխումը (5լ...


02.02.2017

ԱՅԾԵՐԻ ԾԱՂԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղիկը սուր ընթացքով հպավարակային հիվանդություն է, որը բնորոշ է տենդով, մաշկի ու լորձաղանթի վրա հանգույցների, շճաբշտերի և թարախաբշտային ցաների առաջացումով: Տարածվածությունը: Դեռևս 3700 տարի առաջ հիվանդությունը հայտնի է եղել...