Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը24.03.2017

ՊՈՄԻԴՈՐԻ, ՏԱՔԴԵՂԻ ԵՎ ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ

Պոմիդորի տաքդեղի և բադրիջանի սածիլները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում կարելի է աճեցնել, ջերմատան, տաքացվող և արևային ջերմոցներում, բաց գրունտի սածիլանոցներում , իսկ նախալեռնային և լեռնային շրջաններում միայն տաքացվող...


20.03.2017

ՑՐՏԱՀԱՐՎԱԾ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ

Պտղատու այգիների ցրտահարության երևույթների մասին կարող է խոսք լինել -20օC–ի և ավելի ցածր ջերմաստիճանի երկարատև առկայության պայմաններում: Ընդ որում կորիզավոր պտղատեսակները ցրտահարվում են -22-25օC-ի և առավել ցածր ջերմաստիճանի, իսկ...


14.03.2017

Յուղատու կտավատի մշակությունը

Կտավատը ավանդական հնագույն մշակաբույսերից է: Հայաստանում դրա մշակությամբ զբաղվել են մեր թվարկությունից շատ դարեր առաջ: Այն օգտագործվել է որպես յուղատու և դեղատու մշակաբույս: Կտավատի յուղը օգտագործվում է օլիֆ, զանազան լաքեր,...


01.03.2017

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների, կան...