Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը09.03.2017

Կբարելավվի գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման աշխատանքների որակը

Աշխարհի բոլոր պետությունների համար կենդանիների վարակիչ, այդ թվում կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր (զոոանտրոպոնոզ) հիվանդությունների դեմ պայքարի կազմակերպումը և արդյունավետ իրականացումը համընդհանուր խնդիր է: Ելնելով հարևան...