Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը03.02.2017

Սեմինար-դասընթաց գյուղ. խորհրդատուների համար

ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ - Տեխնիկական օժանդակություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը պայմանագրի ՙՈւսուցման և զարգացման ծրագիր պետական խորհրդատվական ծառայությունների համար՚ բաղադրիչի շրջանակներում, ս/թ. փետրվարի 2-ին Արարատի ԳԱՄԿ-ում...