Խնդրում ենք, մուտքագրեք փնտրվող բառը17.03.2017

ՏՆԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՈՒՄ Եւ ԽՆԱՄՔ

Բարձրորակ տնկանյութի ստացումը մեծ չափով կախված է տնկարանի տեղի ճիշտ ընտրությունից: Բարձրադիր վայրերը և մեծ թեքություն ունեցող լանջերը, խոնավ, ճահճացած վայրերը, խիստ էրոզիայի ենթակա հողերը, կոճղարմատավոր մոլախոտերով, արջուկով,...Շարունակել


17.03.2017

Կոոպերատիվի հաջողության, ձախողման հիմնական պատճառները

Կոոպերատիվի շարունակական հաջողության էական պայմանները ·        Կոոպերատիվը պետք է տեսանելի և շոշափելի օգուտներ ապահովի իր անդամների համար ·       ...Շարունակել