Գիտահետազոտական կենտրոններ

"Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն /ԱՀԿՄԿ/ԱՈՒԿ/ հիմնադրամ"

Վարդան Ուռուտյան
Տերյանի 74
0009 Երևան

Հեռախոսահամար +374-10-522839-21


Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոններ -Հայաստան


Աբովյան 52 շ.,
3-րդ հարկ, 305, 307, 309, 312 սենյակներ
0025 Երևան

Հեռախոսահամար (374 10) 58 13 30, 58 14 50
Ֆաքս (374 10) 58 13 30, 58 14 50


Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն

Ֆիրդուսի Հարությունյան

1139 Մերձավան

Հեռախոսահամար (374-10) 734321

Բջջային հեռախոսահամար (374-93) 184294