Միջազգային կազմակերպություններ

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր /UNDP/, ներկայացուցչություն Հայաստանում

Դաֆինա Գերչևա
Պետրոս Ադամյան 14
0010 Երևան

Հեռախոսահամար +374-10-566073, +374-10-560340