Երևանում կայացավ FAO-ի “Հայաստանում խորհրդատվական և հետազոտական տեղեկ

Date: 06-29-09 to 06-30-09

City: Երևան

Description: 2009թ. հունիսի 30-ից  հուլիսի 1-ը Երեւանում` ՙԱնի պլազա՚ հյուրանոցում, տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) ՙՀայաստանում խորհրդատվական եւ հետազոտական տեղեկատվության եւ հաղորդակցման վիրտուալ ցանցի հիմնում՚ ծրագրի շրջանակում անցկացվելիք երեք աշխատաժողովներից առաջինը:

Օրգանական կենսապարարտանյութերի կիրառման արդյունավետությունը

Date: 03-16-10

City: Արարատ

Description: Արարատի ԳԱՄԿ-ում տեղի ունեցավ սեմինար-խորհրդակցություն ՙԱզոտովիտ-1՚ ունիվերսալ ազոտական կենսապարարտանյութի և ՙԱզոցեովիտ-1՚ ունիվերսալ կոմպլեքս կենսապարարտանյութի կիրառման և արդյունավետության   վերաբերյալ:

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻ

Date: 04-16-10 to 04-17-10

City: Երևան

Description: Հրավիրում ենք մասնակցելու Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանում կազմակերպվող "ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կոոպերացիայի զարգացման հիմնախնդիրները" խորագրով գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2010 թվականի ապրիլի 16-ից 17-ը, Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանում  (փոքր դահլիճում,  329 սենյակ, հասցե` Երևան, Տերյան 74) Գիտաժողովում կքննարկվեն` 1. Կոոպերացման վերաբերյալ պատմական զարգացումները, և տեսական մոտեցումները, 2. ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման, գործող կոոպերատիվների, զարգացման ու կատարելագործման անհրաժեշտությունը: 3. ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ոլորտում կոոպերացման նախադրյալները, կոոպերատիվների ասոցիացիաների ստեղծման փորձը, նրանց գործունեությունը և առանձնահատկությունները, 4. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների  ստեղծման, գործունեության կարգավորման իրավական հիմքերը և օրենսդրական դաշտի կատարելագործման անհրաժեշտությունը: 5. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության  պետական աջակցության հիմնական մեխանիզմները: 6. Գյուղատնտեսության կոոպերացման մեխանիզմների և առաջարկվող միջոցառումների կազմակերպա-տնտեսական հիմնավորումը:

Displaying results 1 to 3 out of 5

Page 1

Page 2

Next >