Detailed View
08.02.2017

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կատեգորիա Նորություններ Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ-ից

Հ ա յ տ ա ր ա ր ու թ յ ու ն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

        06 փետրվար  2017թ. <<Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ>> ՓԲ ընկերության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի գնման նպատակով  ստեղծված  <<ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-1>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի  գնահատման հանձնաժողովի  06.02.2017թ-ի  որոշմամբ «ՍԻՓԻԷՍ օիլ Քորփորէյշն» ՍՊ ընկերությունը հայտարարվել է հաղթող` որպես սահմանված պահանջներին համապատասխանող և նվազագույն գին առաջարկած մատակարար: Որոշվեց, որ հաղթող ճանաչված ընկերության և <<Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ>> ՓԲ ընկերության միջև կնքվելու է շրջանակային համաձայնագիր` անգործության ժամկետը լրանալուց հետո: Հեռ. 0281-2-26-92 Էլ. փոստ vdgamk@mail.ru Պատվիրատու <<Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ>> ՓԲԸ